Copyright text


"" Het CarPointer-systeem alsmede de CarPointer-software is volledig intellectueel eigendom van CarPointer BV – Zeist - Holland.
De werkwijze, de layout alsmede de implementatie van gegevensverwerking zoals bedoeld met het product CarPointer en CarPointer-software, zijn auteursrechtelijk beschermd door middel van een vermelding aan de Nederlandse Raad voor Industrieel Eigendom.
CarPointer, het beeldmerk alsmede de merknaam is per 28-11-2003 geregistreerd in de Benelux bij het Benelux Merkenbureau te Brussel, alsmede in geheel Europa en daarbuiten bij het Europees Merkenbureau te Alicante (Spanje) en geniet derhalve volledige auteursrechtelijke bescherming in de ruimste zin des woords.

Niets van de in deze publicatie weergeven tekst en/of fotos mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Deze publicatie geschiedt in opdracht en onder verantwoording van Carpointer BV te Zeist. ""

HOME     © 2005, CarPointer BV      Privacy verklaring      change language